سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

در این دیارِ حیرت حیران شدند هزاران

Image result for ?وادی حیرت?‎

***نسیم معرفت***

 

** در این دیارِ حیرت حیران شدند هزاران+نسیم ادب

 

 

در این دیارِ حیرت حیران  شدند  هزاران

یا رب بلطف و احسان بر ما  امید بباران

صدقافله درین راه گم گشته اند و حیران

یا رب بلا  بگردان   از  لطف  خود ز  یاران

 

**  آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

 

Related image

***نسیم معرفت***

 

* ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب


ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار است

هر که با پروردگار است واقعا  او ریشه دار است

هر که با پروردگار است واقعا  او ماندگار است

هر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار است

هر که با پروردگار است  واقعا  او  برقرار است

هر که با پروردگار است واقعا او افتخار است

هر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار است

هر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار است

هر که با پروردگار است نزد مردم نامدار است

هر که با پروردگار است  از تکبر بر کنار است

هر که با پروردگار است درحوادث استوار است

هر که با پروردگار است با اراده ، اهل کار است

هر که با پروردگار است  روز و شب بر او بهار است

هر که با پروردگار است صاف و صادق ،بی غبار است

هر که با پروردگار است از معاصی بر کنار است

هر که با پروردگار است اهل صبر و بردبار است

هر که با پروردگار است با تعهُّد پای کار است

هر که با پروردگار است با ضعیفان غمگسار است

هر که با پروردگار است اهل خدمت اهل کار است

هر که با پروردگار است نام نیکش بر قرار است

هر که با پروردگار است روشنی بخش دیار است

 

 

**  آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

درگردش آسیاب روزگارلِه شودکسی*کزحدِّگلیمِ خویش پای فراترگذاشت

Image result for ?آسیاب روزگار?‎

***نسیم معرفت***

 

* درگردش آسیاب روزگارلِه شودکسی*کزحدِّگلیمِ خویش پای فراترگذاشت+نسیم ادب

 

 

 

در گردش آسیاب روزگار لِه شود کسی

کز حدِّ گلیمِ خویش پای فراتر گذاشت

 

**  آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 
گل که باشی همه جا می خَرَنَت با دعا و صَلَوات می بَرَنَت

Related image

***نسیم معرفت***

 

 

* گل که باشی همه جا می خَرَنَت با دعا و صَلَوات می بَرَنَت+نسیم ادب

 

 

گل که باشی همه جا می خَرَنَت  با دعا و صَلَوات می بَرَنَت

 

سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجیدل میازار که آزردن دل * شیوه آدمِ بد دل باشد

Related image

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا

دل میازار که آزردن دل

شیوه آدمِ بد دل باشد

 

**  آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجیبر چرخ روزگار و دور زمانه اعتماد نیست

Related image

***نسیم معرفت***

 

* بر چرخ روزگار و دور زمانه اعتماد نیست+نسیم ادب

 

 

بر چرخ روزگار و دور زمانه  اعتماد نیست

نیکونگرببین که«کَی»و«کَی قُباد»نیست


نیکونگرببین که«کَی»و«کَی قُباد»کجاست؟!

 

 

**  آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 شافع ما روز جزا مصطفی محمد است

Image result for ?میلاد پیامبر?‎

***نسیم معرفت***

 

* شافع ما روز جزا مصطفی محمد است+نسیم ادب

 


امروز  روز میلاد خاتَم انبیا محمد است

عالم منوّر بنور سید اَصفیا محمد است

آن نور که درخشید از دامن پاک آمنه

محبوب خدا و سید بَطحا محمد است

بروز ولادتش  اَصنام کعبه  به رو فتاد

یعنی که مظهر توحیدِ خدا محمد است

مدالِ لَولاکَ   لَما خَلَقتُ الأَفلاکَ

افتخارِ سیّد و سالارِ ما محمد است

فضل و کمالش برتر زحدِّ حساب ماست

دارنده جمیع فضائلِ انبیا محمد است

گرچه روسیاهیم و نامه اعمالِ ما سیاه

شافع ما روز جزا مصطفی محمد است


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

عالَم منوّر به نور محمد و آل محمد است

هرجا که نوری بُوَد ز نورجمال محمد است


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی