سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

بی تو نَفَس نمی زنم بی تو بُوَد مشکل من

در همه جا با همه کس ، عشق تو اندر دل من

بی تو نَفَس نمی زنم   بی تو بُوَد مُشکل  من

 

*******************************