سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

نفسِ امّاره اگر هاری شود

 

 


به نام خدا


یک بیت شعر از بنده تقدیم شما


نفسِ امّاره  اگر  هاری   شود

فتنه وآشوب وشرّ جاری شود


 و نیز اینگونه سرودم:

نفسِ اماره  اگر احیا  شود

فتنه وآشوب وشر برپاشود

 

ویا :

نفسِ اماره  اگر احیا  شود
فتنه ها وشرها  برپا شود


 


سیداصغرسعادت میرقدیم

************************************************************************

 

**فرق نفس اماره و شیطان | پرسمان دانشجویی _ اخلاق

 

**مراتب نفس (اماره، لوامه، مطمئنه ) | پرسمان دانشجویی - معارف اسلامی