سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

گر سرم از پیکرم باتشنگی گردد جدا

 

 

به نام خدا


 دوبیت شعر از بنده تقدیم شما:


عرض ارادت به پیشگاه حسین بن علی علیهماالسلام


بشنوید  ای اهل عالَم این  ندا  از کربلا

از حسین بن علی محبوب قلب مصطفی

گر سرم  از پیکرم  باتشنگی  گردد جدا

این برایم بهتر است از زندگی  با اشقیا

 

سیداصغرسعادت میرقدیم