سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

من عقابِ تیز پروازم که پروازم بلند

Image result for ?پرواز عقاب?‎

***نسیم معرفت***


** من عقابِ تیز پروازم که پروازم بلند+نسیم ادب+کلیک

 

عقاب


 

من عقابِ تیز پروازم   که  پروازم  بلند

اوجِ دیدم از نیوزلندست تا سوی هُلند

حین پروازم  ندارم  کبریایی  در  سرم

باتواضع هرکجاخواهم بدلخواه می پرم

حین پروازم نگاهم هست بر روی زمین

آفرین بر آنکه داند خویش را  از کمترین

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی