سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

به تجربه بر من چنین نمایان شد*بدعاقبت آنکه همنشین نادان شد

Related image

***نسیم معرفت***

 

 

* به تجربه بر من چنین نمایان شد*بدعاقبت آنکه همنشین نادان شد

 

 

به تجربه بر من چنین نمایان  شد

بدعاقبت آنکه همنشین نادان شد

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی