سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

همچو خورشید می درخشد نور بر دلها فشاند


Related image

**نسیم معرفت***

 

* همچو خورشید می درخشد نور بر دلها فشاند+نسیم ادب

 

همچو خورشید می درخشد نور بر دلها فشاند

خلق عالَم را به سوی حضرت حق می کشاند

 

شعر از سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی