سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

آن دل که در آن کینه بُوَد خیلی خراب است...

Image result for ?دل کینه ای?‎

**نسیم معرفت***

 

** آن دل که در آن کینه بُوَد خیلی خراب است...+نسیم ادب+کلیک

 

 

آن دل که در آن کینه بُوَد خیلی خراب است

در آتش و در سختی و در رنج و عذاب اسنت

 

شعر از سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی