سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

دکترسروش،خائن و بی مقدار است+نسیم ادب+آیت الله سعادت میرقدیم

نتیجه تصویری برای تصویر دکتر سروش

***نسیم معرفت***

 


 

دوبیت  شعر از بنده  در باره جناب دکتر سروش !

 

** دکترسروش،خائن و بی مقدار است

 

دکتر سروش ، خائن و بی مقدار است

بیگانه پرست  و فاسد  و  بیمار  است

از  علم  ثمری  نشد   برایش  حاصل

او بُوالهوس و پلید و بس مکار است

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

******************************************


** سروش و قانقاریای اخلاقی - خبرگزاری تسنیم