سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

بال و پَر نیست که پرواز کنم تا بَرِ دوست

 

 

 

 

 

بال و پَر نیست که پرواز کنم تا بَرِ دوست

به هوای   سَرِ کویش   پر و  بالی بزنم