سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

با کمترین به بهترین ها می توان رسید+نسیم ادب

نتیجه تصویری برای گل های زیبای متحرک

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا

 

 

سرمایه   در کنار ما ، ما بی خبر از آن

با کمترین  به بهترین ها می توان رسید

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

+ چه بسیار کسانی که امکانات و سرمایه های خوبی در کنارشان است ولی از آن ها قدر دانی نمی کنند و درست استفاده نمی نمایند و در نهایت هم خود را ضایع می کنند و هم سرمایه های موجود را  ولی کسانی هم هستند که با کمترین امکانات به عالی ترین و بهترین مقامات و مراتب رسیدند و می رسند .  در کنار امکانات و سرمایه های مادی  موجود  باید از سرمایه  های معنوی و ارزشی  مانند عمر  و فرصت ها و  پدر و مادر و اُستاد و رفیق خوب و ...  به بهترین وجه قدر دانی نمود ...  (سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی)

 


(آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی)