سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

جنس آدمی شگفت ترین جنس ها(نسیم ادب+سعادت)

زندگی یعنی:  بخند هر چند که  غمگینی.ببخش هرچند که  مسکینی .  فراموش کن هرچندکه دلگیری . آری اینگونه

***نسیم معرفت***


سخنی از بنده تقدیم شما :


جنس آدمی شگفت ترین  جنس ها


 [  : جنس آدمی از همه اجناس عالم عجیب تر و شگفت آورتر است. هرجنسی را می توان شناخت جز جنس آدمی که به آسانی قابل شناخت نیست ... سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ]