سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

حل نشد بی عشق هرگز مشکلی...(عطار نیشابوری)

***نسیم معرفت**

به نام خدا

شعری از عطار نیشابوری

 

**حل نشد بی عشق هرگز مشکلی

سالِک آمد پیش  پیر   هوشیار

حال خود برگفت دل پُر اضطرار

پیر گفتش هست دل دریای عشق

موج او پُر گوهر سودای   عشق

درد عشق آمد   دوای   هر دلی

حل نشد بی عشق هرگز مشکلی

عشق در دل بین و دل در جان نهان

صد جهان در صد جهان در صدجهان

مصلحت اندیش نبود  مرد  عشق

بیقراری خواهد از  تو  درد  عشق