سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

درد را گفتی دوا را هم بگو

نتیجه تصویری برای گل

***نسیم معرفت***

به نام خدا


یک بیت شعر از بنده تقدیم شما :

 

درد  را   گفتی     دوا را    هم بگو

بهر هر دردی دوا هست ای عمو

 

سیداصغرسعادت میرقدیم