سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

دل اگر جولانگه شیطان شود


Image result for ?قلب متحرک?‎

 به نام خدا


یک سخن ویک بیت شعر از بنده تقدیم شما:


بدترین انسداد ، انسداد باب دل است.

قوله تعالی:وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ فَقَلیلاً ما یُؤْمِنُونَ .  آیه 88 از سوره بقره


دل اگر جولانگه شیطان شود

درشقاوت افتد وعصیان  کند

سیداصغرسعادت