سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

دور شور از اهل دود و اهل سیگار و مواد

Related image

***نسیم معرفت***


 هر که با خوبان نشیند عاقبت گُل می شود

هر که با بد ها نشیند لا جَرَم خُل می شود

 


سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

******************************


همنشین صالِحان باش نی کسانِ نابکار

می گریز از نابکار و مُفسد و بی بند و بار

دور شور از اهل دود و اهل سیگار و مواد

داده اند  این نابکاران زندگی ها را به بادسیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی