سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

روی زیبای تو در خاطر من حک شده است

تصویر مرتبط


***نسیم معرفت***


به نام خدا

 

روی زیبای تو در خاطر من حک شده است

طاقتم  از جهت وصل تو  اندک  شده است

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی