سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

صدق پیش آر که از خدعه گری بیزاریم

نتیجه تصویری برای شهید حججی

***نسیم معرفت***

 

 

 

 

به نام خدا

 

 

** صدق پیش آر که از خدعه گری بیزاریم +نسیم ادب

 

 

از   ریا و  کَلَک و    حیله گری   بیزاریم

از   دَغَل بازی   و  از فتنه گری  بیزاریم

گرتوخواهی که شوی همره ماصادق باش

صدق پیش آر  که  از خدعه گری بیزاریم


 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی