سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

ندارد کار دنیا اعتباری


 

به نام خدا


یک دوبیتی از بنده تقدیم شما:


غم دنیا چرا بر دل گذاری

ندارد کار  دنیا  اعتباری

خوشا آن دم که با انبوه غم ها

دل خودرا به الله می سپاری

 

* ضمنا مصرع دوم از بیت اول را به صورت های زیر هم می توانی بخوانی:

**....................       ندارد مُلک دنیا اعتباری

**....................        ندارد مال دنیا  اعتباری

**...................        ندارد حال دنیا اعتباری


سیداصغرسعادت میرقدیم

***************************************************************************

 

زنهار تا توانی اهل نظر   میازار

دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

از حافظ علیه الرحمه