سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

کمند محبت تو عجب چه صیاد است


به نام خدا


تک بیت از بنده تقدیم شما


ضمیر خراب آبادم به یاد تو آباد است

کمند محبت تو عجب چه صیاد است

سیداصغر سعادت میرقدیم