سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

گاهی نگاه حسودان اثر کند

به نام خدا

دوبیتی ناقابل از بنده تقدیم شما


بدخواه به چشم عداوت نظرکند

گاهی  نگاه  حسودان  اثر   کند

سوره اَلنّاس وَ الفَلَق مکرر بخوان

هر  کس که غفلت نماید ضررکند


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی