سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

گوشیِ همراه ، همراهِ بلاست*هر که با همراهِ بد باشد خطاست

عوارض موبایل

***نسیم معرفت***


** گوشیِ همراه ،  همراهِ بلاست

   هر که با همراهِ بد باشد خطاست

 

شعر از سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی