سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

سخن چین بدبخت هیزم کش است

 

دعواسخن چین بدبخت هیزم کش استدعوا


 

سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم زده نشوی.

میان دوکس جنگ چون آتش است

سخن چین بدبخت هیزم کش است

کنند این و آن خوش دگرباره دل

وی اندر میان کوربخت و خَجِل

میان   دو تن   آتش   افروختن

نه عقل است و خود در میان سوختن

گلستان سعدی باب هشتم در آداب صحبت(آداب همنشینی واجتماعی ...)

با تصحیح  حسین استاد ولی ص260

  

 درفراق همسر عزیز.....

 


 

به نام خدا

دوبیتی ناقابل از بنده تقدیم شما


درفراق همسر عزیز


**این شعر برای عزیزی سرودم که همسر مهربان و وفادارش رو از دست داده بود.


چراغ خانه ام بودی ورفتی

           تونوردیده ام بودی ورفتی

همیشه زنده ای درخاطرمن

         شفای سینه ام بودی ورفتی


سیداصغر سعادت میرقدیم
چشمان دلربا

 
به نام خدا

تک بیتی ناقابل از بنده تقدیم شما

 

چشمان دلربا

 دل می رباید  از  من   چشمان  نازنینت

به به چه خوش درخشند برصورت سَمینت

*

دل می رباید  از  من   آن چشم  نازنینت

به به چه خوش درخشد برصورت سَمینت


سیداصغر سعادت میرقدیم


گل تقدیم شماضمنا به آثار مثبت ومنفی چشم توجه شودگل تقدیم شما

 

گل تقدیم شماآثار مثبت کنترل چشم - تبیان


***چشم چرانى , کنترل چشم*** 

 چشم جادویی


به نام خدا

 


تک بیتی از بنده تقدیم شما

 

 

چشم جادویی

 چشم جادویی تو در دل من کرده اثر

وای برعاشق دلداده که بنموده نظر

 

سیداصغرسعادت میرقدیم


گل تقدیم شماضمنا به آثار مثبت ومنفی چشم توجه شودگل تقدیم شما

 

گل تقدیم شماآثار مثبت کنترل چشم - تبیان


***چشم چرانى , کنترل چشم*** 

 

حافظ علیه الرحمه می گوید:

مُدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

خرابم می کند هردم فریب چشم جادویت

 
چشم مستانه معشوقه

 

به نام خدا


 

یک بیت شعر ناقابل از بنده تقدیم شما

 

چشم مستانه معشوقه


چشم مستانه معشوقه چنان دل بربود

که قراری  به دل  عاشق  بیچاره نبود

یا

که قراری به دل عاشق بیچاره نماند


سیداصغرسعادت میرقدیم


گل تقدیم شماضمنا به آثار مثبت ومنفی چشم توجه شودگل تقدیم شما

 

گل تقدیم شماآثار مثبت کنترل چشم - تبیان


***چشم چرانى , کنترل چشم*** 

 

حافظ علیه الرحمه می گوید:

مُدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

خرابم می کند هردم فریب چشم جادویت

 عاشق یک رنگ اگر پیدا شود....

 

 

به نام خدا

یک بیت شعر ناقابل از بنده تقدیم شما:

 

گل تقدیم شماعاشق یک رنگ اگر پیدا شود


عاشق یک رنگ اگر پیدا شود

خاک پایش سرمه چشمم بُوَد

یا

خاک پایش سرمه چشمم کنم

یا

خاک پایش سرمه چشمان من

یا

خاک پایش توتیای چشم من


پس نیم مصرع دوم رو به چند رقم سرودم که شاید یکی از آن ها

قبول طبع نازنین تو گردد. وشاید هم هیچکدام.

سیداصغر سعادت میرقدیمنمی بینم کسی غمخوار باشد


 

دوبیتی ناقابل از بنده تقدیم شما


گریه‌آورنمی بینم کسی غمخوار باشد


صفا ویکدلی ویرانه گشته

      قلوب ما زهم بیگانه گشته

نمی بینم کسی غمخوار باشد

            اگر باشد پی دینار باشد

سیداصغر سعادت میرقدیمکه آشنا سخن آشنا نگه دارد

 

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

            خداش در همه حال از بلا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

             که آشنا سخن آشنا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

           فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

          نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

از حافظ شیرازی

هر آنچه یار بپسندد برای من زیباست

 

 

به نام خدا


تک بیت از بنده تقدیم شما


هر آنچه یار بپسندد  برای  من  زیباست

نگویمش که جه باشد که این سوال بیجاست

سیداصغرسعادت

 

نظراصلاحی  جناب آقایگل تقدیم شما فضل االله قاسمیگل تقدیم شما در باره شعر فوق الذکر:

سلام علیکم.استفاده کردیم.
ببخشید استاد عزیز دو اشکال وزنی کوچک در این بیت هست لطفا در صورت صلاحدید ، به صورت ذیل ، اصلاح بفرمایید :

هر آنچه یار پسندد برای من زیباست

نگویمش که جه باشد که این سخن بیجاست


پاسخ

باسلام واحترام وتشکر وافر از حسن نظر و نیز ارایه نظر خوب تون. بنده عین اصلاح شده را جهت ابراز تقدیر تقدیم می دارم:
هر آنچه یار پسندد برای من زیباست  
                 نگویمش که جه باشد که این سخن بیجاست

با تشکر
سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجانی

 
کمند محبت تو عجب چه صیاد است


به نام خدا


تک بیت از بنده تقدیم شما


ضمیر خراب آبادم به یاد تو آباد است

کمند محبت تو عجب چه صیاد است

سیداصغر سعادت میرقدیم   1   2      >