سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

بارالهاتو رهبرم سلامت دارچشمِ عالَمی براونظر دارند+نسیم ادب

***نسیم معرفت***

بارالها   تو   رهبرم   سلامت دار
چشمِ  عالَمی  بر او  نظر دارند

شعر از سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

** دردل ما جا داری * خیلی خاطر خواه داری (نسیم ادب)+کلیک

** دردل ما جا داری * خیلی خاطر خواه داری (نسیم ادب)+کلیکعکس وتصویر دلربای حضرت آیت الله خامنه ای+نسیم ادب

***نسیم معرفت***


نگاه تو سرشارِ از لطف و حکایت  است

سیمای تو سیمای پُر از صداقت است

هربار که ببینمش از آن سیر نمی شوم

سیما ی تو  چه دلربا  و با  طراوت است


شعر از سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

** دردل ما جا داری * خیلی خاطر خواه داری (نسیم ادب)+کلیک

** دردل ما جا داری * خیلی خاطر خواه داری (نسیم ادب)+کلیک