سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

این جهان دار عُبورست همه رهگذرند+آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی

 

نتیجه تصویری برای احادیثی در مذمت دنیا

***نسیم معرفت***

به نام خدا


أَهْلُ الدُّنْیَا کَرَکْبٍ یُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نِیَامٌ


اهل دنیا همچون کاروانى هستند که ایشان را مى برند در حالیکه درخوابند .

نهج البلاغه فیض الأِسلام حکمت 61 .# قال_علی (علیه السلام)

 

 الدُّنْیَا دَارُ مَمَرٍّ لَا دَارُ مَقَرٍّ ....

 

یعنی دنیاسرای عبور و گذشتن است نه جای استقرار و ماندن .

 

منبع :  #نهج_البلاغه_فیض_الاسلام_حکمت_ 128 .


 


دو بیت شعر تقدیم شما

 

 

** این جهان دار عُبورست همه رهگذرند+آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی

 


این جهان دار عُبورست همه رهگذرند

مردمان   رهگذرانند   به نوبت   بروند

عاقل آن است که عمرش به بطالت نرود

غافلان در پی عیّاشی و در سیم و زرند


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

دل می بَرَدخدایا زیبایی طبیعت *خوش بگذرد برای یاران باطروات+نسیم

نتیجه تصویری برای نشاط مردم در طبیعت

به نام خدا


یک بیت شعر تقدیم شما

 

** دل می بَرَد خدایا زیبایی طبیعت * خوش بگذرد برای یاران باطروات+نسیم ادب

 


دل می بَرَد خدایا  زیبایی طبیعت

خوش بگذرد برای یاران باطروات

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجیازبرنجکاربپرس که برنج چیست؟+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

نتیجه تصویری برای برنجزار

***نسیم معرفت***

به نام خدا

 

دو بیت ناقابل تقدیم شما

 

نادیده رنج چه داند که رنج چیست؟

از برنجکار بپرس  که  برنج چیست؟

به  زحمت و رنج  گنج  میسّر  شود

نابرده رنج چه داند که گنج چیست؟


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی