سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

مارا به تهدیدو جنگ آزمودن خطاست+شعرازآیت الله سیداصغرسعادت میرقد

 

***نسیم معرفت***

به نام خدا

 

هر کس که با حسین و در مسیر کربلاست

آماده   پذیرشِ   هر   سختی   و   بلاست

جان می دهد سر میدهد در راه دین حق

باکی ندارد از عَدو چون عاشق خداست


 


ما مردمانی آزموده  به جنگ و  شهادتیم

ما را به تهدید  و  جنگ آزمودن خطاست

 

**شعراز  آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

*************************************************

 

**مارا به تهدیدو جنگ آزمودن خطاست+نسیم ادب+کلیک

**مارا به تهدیدو جنگ آزمودن خطاست+نسیم ادب+کلیک

**مارا به تهدیدو جنگ آزمودن خطاست+نسیم ادب+کلیک

 

 


 

 باخلق خداحُقّه ونیرنگ مَزَن+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

 

*

برصفحه دل دو رنگی را رنگ مَزَن

با  خلق  خدا حُقّه  و  نیرنگ  مَزَن


 **  زرنگی به دورنگی نیست  یک رنگی وقتی پیدا می شود که نیرنگی در کار نباشد.(آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی)زندگی هدیه زیبای الهی باشد*قدراین هدیه بدانیم که راضی باشد

نتیجه تصویری برای طراوت و زیبایی گل

***نسیم معرفت**


زندگی    هدیه زیبای    الهی   باشد

قدراین هدیه بدانیم که راضی باشد


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجیدلتنگ توأم روی تو درمان من است

نتیجه تصویری برای گل های زیبا در گلدان ها

***نسیم معرفت**


دلتنگ  توأم  روی تو درمان من است

عاشق شدم عشق تو درجان من است

سرمست توأم باده عشق می نوشم

وین باده عشق حیات و سامان من است


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجیدر همه حال اسیر تو این دل پُر گداز من

نتیجه تصویری برای میان  اَبروان تو   بوسه گه لبان ماست

***نسیم معرفت**

 

مُشاعَرَه


به استقبال نیم مصرع از شعر شاعر  رفتم  که گفت : چه کرده ای تو با دلم که ناز تو نیاز ماست :


چه کرده ای تو با دلم که ناز تو نیاز ماست

در همه حال اسیر تو این دل پُر گداز ماست

میان  اَبروان تو   بوسه گه  لبان  ماست

ناز تو را به جان خَرَم که ناز تو فراز ماست

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی