سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

دریادتوأم یا که تو دریاد منی*شیرین منی یا اینکه فرهاد توأم

Related image

***نسیم معرفت***

 

** دریادتوأم یا که تو دریاد منی*شیرین منی یا اینکه فرهاد توأم+ نسیم ادب+کلیک

 

 

در یاد توأم  یا که  تو در یاد منی

شیرین منی یا اینکه فرهاد توأم

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 
ای عشق تو اندر دل عاشق * بر پا کنی موجی که آرام نگیرد

Image result for ?عشق?‎

***نسیم معرفت***

 

** ای عشق تو اندر دل عاشق * بر پا کنی موجی که آرام نگیرد+نسیم ادب+کلیک

 

 

ای عشق تو  اندر  دل  عاشق

بر پا کنی موجی که آرام نگیرد

 

 

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

 

 ماسَرِدشمنِ مَکّاربسنگ میکوبیم+نهراسیم زعَدُو سخت بر او می تازیم

Image result for ?مرگ برآمریکا?‎

***نسیم معرفت***

 

** ماسَرِدشمنِ مَکّاربسنگ میکوبیم+نهراسیم زعَدُو سخت بر او می تازیم+نسیم ادب+کلیک

 

 

ما سَرِ دشمنِ مَکّار به سنگ می کوبیم

نهراسیم  ز عَدُو سخت بر  او  می تازیم

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 بی شرف آنکه نداردغم مردم بردل* یا که بامردم غمدیده نباشدهمدل

Image result for ?اعدام مفسدان اقتصادی?‎

***نسیم معرفت***

 

 

**بی شرف آنکه نداردغم مردم بردل* یا که بامردم غمدیده نباشدهمدل+نسیم ادب+کلیک

 

 

بی شرف آنکه ندارد غم مردم بر دل

یا که با مردم غمدیده  نباشد همدل

 

 

بی شرف آنکه ندارد غم مردم بر دل

یا که با مردم غمدیده  نباشد همدل

 

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


 

 

#مرگ بر مسؤلین عیّاش و خائن

#مرگ بر اشرافیگری

#مرگ بر غارتگران بیت المال

#مرگ بر اختلاسگران

#مرگ بر مفسدان اقثصادی

#مرگ بر مسؤلین پول پرست و مقام پرست

#مرگ بر مسولین بی درد

#مرگ بر سر سپردگان به اجانب

#مرگ بر زالو صفتان بی شرف

#مرگ بر مُرَفِّهین بی درد

#مرگ بر پایمال کنندگان حقوق مردم

#مرگ بر خیانت کنندگان به اسلام و قرآن

#مرگ بر خائینین به انقلاب و نظام و کشور

#مرگ بر خیانت کنندگان به رهبری عزیز(امام خامنه ای)

#مرگ بر ضد ولایت فقیهجز مِهر تُرا به دل ندارم*ای یارِ عزیز و غمگسارم

Image result for ?کنار پنجره بتاز و گل ها?‎

***نسیم معرفت***

 

 

** جز مِهر تُرا به دل ندارم*ای یارِ عزیز و غمگسارم+نسیم ادب+کلیک

 


جز مِهر تُرا به  دل ندارم

ای یارِ عزیز و غمگسارم

در دامِ تو من شدم گرفتار

بی تو  نَبُوَد  دمی  قرارم

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 خوانِ لطفِ تو بُوَد در همه جا گسترده

Image result for ?خدایا?‎

***نسیم معرفت***


به نام خدا

 

** خوانِ لطفِ تو بُوَد در همه جا گسترده+ نسیم ادب+کلیک

خوانِ لطفِ تو بُوَد در همه جا گسترده

همه   جا پرتو  نور   تو  بُوَد   تابنده

عزت و جاه و جلال تو   بُوَد   پاینده

خشم و قهر و غضبت هست بسی کوبنده

دائما  درگه تو  باز  به  سوی بنده

ای که  ما بر دَرِ درگاه توایم شرمنده

دل ما را ز می عشق نما آکنده

ای که عشقت دل و جان را شَرری است سوزنده

آشکار است نشانت بَرِ هر بیننده

آری یابنده بُوَد هر که بُوَد جوینده

شود آیا نظری لطف کنی بر بنده

که نباشم بَرِ تو در دو سرا شرمنده

گریه کن ای که تویی پیش خدا شرمنده

گریه   از   بهر   گنهکار   بُوَد   سازنده

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 
عاقلان دنبال هر کاری نخست * می کنند اندیشه و فکر درست

Related image

***نسیم معرفت***


به نام خدا

 

** عاقلان دنبال هر کاری نخست * می کنند اندیشه و فکر درست+نسیم ادب+کلیک

 

 

عاقلان دنبال هر کاری نخست

می کنند اندیشه و فکر درست

بعد از آن با نیّتی بس استوار

می روند  اندر  پی  انجام  کار

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 
اَولادِ فدا حسین بر نُه نفرند+فداحسین اسدی-روستای ده گرگ-زابل

Image result for ?گل های خیلی زیبا در گلدان های زیبا?‎

***نسیم معرفت***

 

 

 

به نام خدا

**اَولادِ فدا حسین بر نُه نفرند+فداحسین اسدی-روستای ده گرگ-زابل+نسیم ادب

 


فرزند نکو   مایه  فخر  پدر  است

گنجی بُوَد این که بهتر از سیم و زر است

اَولادِ فدا حسین بر نُه نفرند

دو تای از این دختر و هفت تا پسرند

عبّاس و ابراهیم و احمد باشند

محمود ، ابوالقاسم ، محمد باشند

صادق علی آنکه درس دین می خواند

در مکتب حق آهنین می ماند

کبری و رقیه را خدا یار شود

حق مادر عباس نگهدار شود

 

* شعر فوق در تاریخ  20   /  12  /  1381  سروده شد زمانی که در دهه محرم الحرام 1381 (ه ش)  به منطقه سیستان و بلوچستان -زابل - روستای دِه گرگ  ، به تبلیغ رفته بودم . در منزل آقای فدا حسین اسدی که عاشق و دلداده به اهل بیت (علیهم السلام) و سادات بود  این شعر سروده شد .

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی
ناز و کرشمه ترا تا به ابد می خَرَمش

Image result for ?گل های خیلی زیبا در گلدان های زیبا?‎

***نسیم معرفت***

 

 

** ناز و کرشمه ترا تا به ابد می خَرَمش+نسیم ادب

 


به نام خدا

 

ناز و کرشمه  ترا تا به  ابد می خَرَمش

عشق ترا تابه ابد دردل خود می بَرَمش

یا

عشق ترا هَمِی به دل تابه ابد می خَرَمش

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی