سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

نَفَس به آخر افتاده است چرا نمی آیی


به نام خدا


شعری از بنده جهت عرض ادب به پیشگاه حضرت ولیعصر حجة ابن الحسن العسکری علیهمالسلام:


دلم قرار زکف داده است چرا نمی آیی

نَفَس به آخر افتاده است چرا نمی آیی

تو    دلنواز   دل    بیچارگان    باشی

رمق به دل نمانده است چرا نمی آیی


سیداصغر سعادت