سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

آه بُوَد اسمی ز اَسماء خدا+با دلی از آه کن او را صدا

تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

 

 

** آه بُوَد اسمی ز اَسماء خدا+با دلی از آه کن او را صدا+نسیم ادب+کلیک

 


آه بُوَد اسمی ز اَسماء خدا

با دلی از آه کن او را صدا

آه و ناله می دهد دل را صفا

سوز و گریه می دهد دل را شفا

عاشقان از آه دارند آبرو

می دهند دل را صفا و شستشو

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

*********************************

هر کسی را بهره ای از آه شد

مستحق فیض عندالله شد

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

***************************

دَرِ رحمت در این شب بر تو باز است

شب آمرزش و راز و نیاز است

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی