سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

درفراقت مَنِ دلداده چوشمع آب شدم+جان به لب آمدودرهجرتوبی تاب شدم


Image result for ?شمع?‎

 

***نسیم معرفت***


 

در فراقت مَنِ دلداده چو شمع آب شدم

جان به لب آمدودر هجر تو بی تاب شدم

 

سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی