سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

آفت اعمال ما شرک و ریاست

***نسیم معرفت**

شعری ناقابل از بنده تقدیم شما


**آفت اعمال ما شرک و ریاست


به نام خدا

حَبّذا آن دل که خالی از ریاست

بی ریا محبوب  نزد  اولیاست

بی ریا باش در کلام ودر عمل

مرد حق باشد منزّه  از دغل

آفت اعمال ما شرک و ریاست

بی ریایی وصف مردان خداست

 

سیداصغرسعادت میرقدیم