سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

آنچه بخواهی نه همان میشود بلکه که گاهی عکس آن میشود

Image result for ان الله یحول بین المرء و قلبه

***نسیم معرفت***

 آنچه بخواهی نه  همان  می شود

بلکه که گاهی عکس آن می شود     +  بلکه  که گاهی ضدّ  آن  می شود

 

شعر از سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی