سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

خورشید می تابد اگر چه خُفّاش ها طاقت دیدنش را ندارند

تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

به نام خدا

 

امام خامنه ای آفتاب تابنده است ... ...  خورشید می تابد اگر چه خُفّاش ها طاقت دیدنش را ندارند . به قول سعدی (علیه الرّحمه):

شب پره گر وصل آفتاب نخواهد

از رونق    بازار   آفتاب   نکاهد

 

و یا حافظ (علیه الّرحمه) فرماید :

 

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست

عِرض خود  می‌بری     و زحمت ما می‌داری

 آینده از آن رهپویان راستین راه حق و راست قامتان است و نفاق پیشگان و نقابدران نفاق پیشه و دغل بازان و ریاکاران و بدطینتان روزی  در مَحَک تجربه رسوا خواهند شد  و حافظ می فرماید :

 

خوش بود  گر مَحَکِ  تجربه آید  به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد


** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی