سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

در همه حال اسیر تو این دل پُر گداز من

نتیجه تصویری برای میان  اَبروان تو   بوسه گه لبان ماست

***نسیم معرفت**

 

مُشاعَرَه


به استقبال نیم مصرع از شعر شاعر  رفتم  که گفت : چه کرده ای تو با دلم که ناز تو نیاز ماست :


چه کرده ای تو با دلم که ناز تو نیاز ماست

در همه حال اسیر تو این دل پُر گداز ماست

میان  اَبروان تو   بوسه گه  لبان  ماست

ناز تو را به جان خَرَم که ناز تو فراز ماست

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی