سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

دعوی و نزاع کار بهائم باشد

***نسیم معرفت***


به نام خدا


دوبیت شعر ناقابل از بنده تقدیم شما :

 

بحثی که در آن ،  جدایی از هم باشد

درگیری و   جنگ در آن فراهم باشد

بگریز از  آن که  عاقلان  می گویند

دعوی  و   نزاع   کار   بهائم   باشد


سید اصغر سعادت میرقدیم