سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

دل می بَرَدخدایا زیبایی طبیعت *خوش بگذرد برای یاران باطروات+نسیم

نتیجه تصویری برای نشاط مردم در طبیعت

به نام خدا


یک بیت شعر تقدیم شما

 

** دل می بَرَد خدایا زیبایی طبیعت * خوش بگذرد برای یاران باطروات+نسیم ادب

 


دل می بَرَد خدایا  زیبایی طبیعت

خوش بگذرد برای یاران باطروات

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی