سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

دیده باطن اگر بینا شود-صد حقیقت نزد تو پیدا شود

گلدان های گل زیبا

***نسیم معرفت***

 

دیده باطن اگر بینا شود   -   صد حقیقت نزد تو پیدا شود

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

****************************

 

 


خوشتر از عشق ندیدم که به دل بنشیند  *  عاشق آن است که معشوقِ نکو بگزیند

 

 


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی