سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

سالِک آن است که با پیر طریقت باشد

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا


چندبیت شعر ناقابل  از بنده تقدیم شما :

 

 

**سالِک آن است که با پیر طریقت باشد


آفرینش همه بر حق و حقیقت  باشد

سالِک آن است که با پیر طریقت باشد

حق شناس است کسی در طلب حق برود

طیِّ این مرحله  با عزم و عزیمت باشد

آنکه عُمری نکند فهمِ حقیقت به یقین

در  ردیف  عَجماوات  و خَریَّت  باشد

عجب  از آنکه  به انکار  حقیقت   آید

دوری از  حق وحقیقت ز مَنیّت باشد

 

سیداصغر سعادت میرقدیم