سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

سرخوشان را سرخوشی در سَرکَشی است

 

به نام خدا


یک بیت شعر ازبنده تقدیم شما

 

سرخوشان را سرخوشی در سَرکَشی است

سرکشان را سرکشی در  سرخوشی است


*ضمنا توجه بفرمایید که کلمه سرخوش وسرخوشان در اشعار عرفانی به  معنای سرمست و سرمستان وادی عشق الهی است     ولی در  بیت بالا  ، سرخوشی به معنای لول ومَلنگ وآدم عوضی وبیخود و خیره سر  مراد بنده است.


ای خدا این وصل را هجران مکن

سرخوشانِ عشق را نالان مکن

از مولوی

*سرخوشانِ عشق : یعنی  سرمستان وادی عشق الهی

 

سیداصغرسعادت میرقدیم