سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

عاقلان دنبال هر کاری نخست * می کنند اندیشه و فکر درست

Related image

***نسیم معرفت***


به نام خدا

 

** عاقلان دنبال هر کاری نخست * می کنند اندیشه و فکر درست+نسیم ادب+کلیک

 

 

عاقلان دنبال هر کاری نخست

می کنند اندیشه و فکر درست

بعد از آن با نیّتی بس استوار

می روند  اندر  پی  انجام  کار

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی