سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

عید فِطر آمد و شادی مُسلمانان است

عید سعید فطر مبارک باد – امیرکبیر

***نسیم معرفت***


عید فِطر آمد و شادی مُسلمانان  است

اَجرِصَومِ صائمین باحضرت سُبحان است

 

 

سیداصغرسعادت میرقدیم