سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

چشم جادویی


به نام خدا

 


تک بیتی از بنده تقدیم شما

 

 

چشم جادویی

 چشم جادویی تو در دل من کرده اثر

وای برعاشق دلداده که بنموده نظر

 

سیداصغرسعادت میرقدیم


گل تقدیم شماضمنا به آثار مثبت ومنفی چشم توجه شودگل تقدیم شما

 

گل تقدیم شماآثار مثبت کنترل چشم - تبیان


***چشم چرانى , کنترل چشم*** 

 

حافظ علیه الرحمه می گوید:

مُدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

خرابم می کند هردم فریب چشم جادویت