سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیم ادب

گرهنر داری دلی را شاد کن

 

 

به نام خدا


یک بیت شعر از بنده تقدیم شما:


گرهنر داری دلی را شاد کن

خانه ای   از  بینوا    آباد  کن

 

سیداصغر سعادت